KLAUZULA INFORMACYJNA

PHU Mares Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.I) – dalej RODO, uprzejmie informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Mares sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (87-800), ul. Zielna 47;

2. Nasze dane kontaktowe to: PHU Mares sp. z o.o., ul. Zielna 47 87-800 Włocławek, e-mail: sekretariat@mares.wloclawek.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie realizacji usług sprzedażowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c i f RODO, czyli w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku) i art. 6 ust 1 pkt a RODO, czyli w przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe)
• biura informacji gospodarczej,
• świadczące usługi:
– z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
– drukarskie i archiwizacyjne,
– informatyczne i telekomunikacyjne,
– księgowe /finansowe i podatkowe/,
– doradcze, audytorskie i kontrolne,
– prawne i windykacyjne.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:
• łączących nas usług sprzedażowych, do momentu ich ustania,
• spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa
• w zakresie marketingu realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Usługi.